Bireyin gelişimsel beceri performansını anlamlı ve amaçlı aktivitelerle geliştiren ve bireyin günlük yaşamını düzenleyen sağlık meslek grubudur. Ergoterapi bireyin günlük yaşam becerilerini bağımsız sürdürmeyi hedeflemektedir. Ergoterapist bireyin günlük yaşam aktivitelerindeki performans alanlarını değerlendirerek gelişimsel beceri kazanımları için yaşam düzenlemesi sağlamakta ve terapötik aktiviteler planlamaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI:

 • Riskli Gebelik Yaşayan Ebeveynler
 • Aile Eğitimi * Bebeklik Dönemi Gelişimsel Takip
 • Duyu Bütünleme
 • Kaba Motor Gelişim
 • El Beceri Gelişimi
 • İletişim Becerileri ve Dil Gelişimi
 • Okul Becerilerine Hazırlık
 • Disleksi ve Özgül Öğrenme Güçlüğü
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite
 • Otizm
 • Öfke, Kaygı ve Depresyon Sorunları
 • Yürütücü İşlevler ve Günlük Yaşam Rolleri
 • Okul Başarısı, Meslek Gelişimi ve Serbest Zaman Yönetimi

BEBEKLERDE ERGOTERAPİ:

 • Bebeklerin gelişimsel basamaklarını takip ederek günlük yaşam düzenlemesini sağlar.
 • Uyku sorunları
 • Sakinleşme problemleri
 • Gecikmiş emekleme ve yürüme sorunları
 • Hareket etmeyi reddetme
 • Göz teması sorunları
 • Sosyal etkileşime ilgisizlik
 • Yeme problemleri

ÇOCUKLARDA ERGOTERAPİ:

 • Çocukların öğrenme becerilerini destekleyerek yaş gelişim kazanımlarını hedefler
 • Kalabalık ortamları reddetme ve grup oyunlarına uyum sağlama güçlüğü
 • Düşme, sakarlık ve eşyalarını kaybetme sorunları
 • Ses hassasiyeti ya da seslenildiğinde cevap vermeme
 • Konu dışı konuşma
 • Hareketli oyunlardan kaçınma
 • Oyunlar arası hızlı geçişler
 • Oyun kurma problemi, oyunu sürdürememe sorunları
 • Sürekli hareket etme isteği
 • Bazı kıyafetleri reddetme ve giyinme problemleri
 • Yumuşak, sert yada farklı dokulu nesneleri reddetme
 • Masa başında oturma sorunları
 • Masa başı aktivitelerde sürekli eliyle başını destekleme
 • Sandalyede kayacakmış gibi oturma
 • Yazı yazma ve kalem kullanma güçlüğü
 • Düğme ilikleme, bağıcık bağlama problemi
 • Uzun süre televizyon ve telefona maruz kalma
 • Dikkat ve öğrenme sorunları
 • Zaman yönetimi

YETİŞKİNLERDE ERGOTERAPİ

Günlük yaşam rolleri ve sorumlulukları değerlendirerek yaşam düzenlemesi sağlar. Ev, iş ve sosyal yaşam performans alanlarını düzenlenmesine yardımcı olmaktadır.

 • Meslek seçimi
 • Meslek edinme güçlüğü
 • Planlama ve organize olma sorunları
 • İş performansını sağlama sorunları
 • Para yönetimi ve ev düzenlemesi
 • Özbakım sağlama sorunları
 • Problem çözme becerisi
 • Dikkat sorunları
 • Günlük yaşam rollerini sürdürme güçlüğü
 • Ortopedik ağrılar ve el becerilerinde performans düşüklüğü
 • Tetik parmak sendromu, karpal tünel sendromu gibi mesleki rahatsızlıklar