Çağlayan Dil ve Konuşma Danışmanlık Merkezi, uzman dil ve konuşma terapisti ve fizyoterapist Ayhan Çağlayan tarafından 2020 yılında, İzmir Alsancak’ta kurulmuştur. Merkez, dil ve konuşma terapisi, ergoterapi ve psikoloji alanlarında çocuk, ergen ve yetişkin danışanlarına yüz yüze ve online danışmanlık hizmeti vermektedir. Ekibimiz iş birliği içerisinde bireyi bozukluğuna/problemine yönelik olarak bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirmektedir. Danışmanlık süresince kanıta dayalı yaklaşımlar uygulanmakta ve bireyin günlük yaşam performansının, bağımsızlığının ve işlevselliğin en üst düzeye çıkarılması hedeflenmektedir.

Sevgili Hamza ile güzel bir süreç geçirdik.  Bazı anlar zorlu olsa da sonuçta, kekemeliğimizi yenmedik, kekemeliğimizle barıştık

Bu süreç aracılığıyla şunları belirtmek isterim:

Kekemelik, konuşma akıcılığında görülen nörogelişimsel, epigenetik bir bozukluktur.

Kekemelik terapilerini dil ve konuşma terapistleri yapar.

Ergenlik ve sonrasında devam eden kekemelik kalıcıdır. Dil ve konuşma terapistlerinin hedefleri bireyin kekemeliğine ilişkin duygu, düşünce ve davranışlarını değiştirmek, kekemeliğini kontrol altına almak, günlük yaşamda yaşadığı zorlukları en aza indirmektir. Kısaca, kekemeliğin yönetimini sağlamaktır.

Bizlere ulaşan birçok danışan kekemeliğini yenme, kekemeliği ortadan kaldırma amacıyla başvurmakta. Hiçbir dil ve konuşma terapisti size bunu vaat etmez. Hedeflerimiz yukarıda bahsettiğim gibidir.

Uygulanmakta olan kekemelik terapilerinin birçoğu kekemeliği olan dil ve konuşma terapistleri tarafından ortaya atılmış ve hiçbiri kekemeliği yenmemiştir. Ben de kekemeliği olan bir dil ve konuşma terapisti olarak şunu söyleyebilirim: “Sen kekemeliğini kabul et, o akar yolunu bulur.

Ayhan ÇAĞLAYAN

Uzman Dil ve Konuşma Terapisti & Fizyoterapist

Kanıta Dayalı Uygulamalar

Güncel Yaklaşımlar

bütüncül bakış açısı

bireye özgü

gelişimsel takip

gelişimsel takip

disiplinlerarası çalışma

etik ilkeler

klinik deneyim

profesyonel destek