Dil ve Konuşma terapisti yeni doğandan yaşlılık dönemine kadar uzanan geniş bir yelpazede insan yaşamını etkileyebilecek iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının önlenmesi, değerlendirilmesi, rehabilitasyonu ve bilimsel incelenmesini yapan sağlık ekibinin profesyonel üyesidir.

ÇALIŞMA ALANLARI:

 • Otizme Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • Gecikmiş Dil ve Konuşma
 • Akıcılık Bozuklukları (Kekemelik, Hızlı-Bozuk Konuşma)
 • Konuşma Sesi Bozuklukları (Artikülasyon Bozukluğu ve Fonolojik Bozukluk)
 • Disleksi
 • Yutma, Yeme ve Beslenme Bozuklukları
 • Sendroma Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları (Down Sendromu vs.)
 • Ses Bozuklukları (Nodül, Mutasyonel Falsetto vb.)
 • Motor Konuşma Bozuklukları (Dizartri, Çocukluk ve Yetişkinlik Çağı Konuşma Apraksisi)
 • Nörojenik-Edinilmiş Dil Bozuklukları (Afazi, Travmatik Beyin Hasarı, Demans, Alzheimer)
 • Dudak Damak Yarıklığına Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • İşitme Kaybına Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİNE HANGİ ÇOCUKLARI YÖNLENDİRMELİYİZ?

 • 3 yaşını doldurmasına rağmen isteklerini hala işaretlerle ifade eden, spontan sözcük veya cümle üretimi olmayan,
 • 4 yaşını doldurmasına rağmen akranları ve çevresi tarafından konuşması anlaşılmayan,
 • 5 yaşını doldurmasına rağmen üretemediği ve/veya hatalı ürettiği sesler (harfler) bulunan,
 • Fonolojik farkındalık becerisinin düşük olduğu görülen,
 • Okul öncesi dönem ve ilkokul döneminde konuşmasında takılmaları/kekemeliği (te-te-tekrar, b—lok, uuuuzatma) olan,
 • İletişim kurduğu kişinin söylediklerini ve duygularını anlamakta güçlük çeken,
 • Göz temasından kaçınan, ismi söylendiğinde bakmayan, ilgisini çeken nesnelere işaret etmeyen, oyun becerilerinde sorun yaşayan,
 • Beslenme, yeme ve yutma konusunda problem yaşayan,
 • Sesin kötüye kullanımına bağlı ses kısıklığı, seste gerginlik ve güçsüzlük görülen,
 • Konuşmanın motor planlama ve programlamasında zorluk yaşayan (Çocukluk çağı apraksisi),
 • İşitme kaybı, zihinsel engel, dudak damak yarıklığı, sendrom vb. nedenlerle dil, konuşma ve iletişim sorunları yaşayan çocuklar dil ve konuşma terapistine yönlendirilmelidir.

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİNE HANGİ YETİŞKİNLERİ YÖNLENDİRMELİYİZ?

 • Ergenlik ve yetişkinlik döneminde kekemeliği olan,
 • İnme, travma gibi nedenlerle afazi gelişen,
 • İnme, travma ve nörodejeneratif hastalıklar (ALS, MS, Parkinson, Demans, Alzheimer vs.) nedeniyle konuşma, ses ve yutma bozuklukları görülen,
 • Ses bozuklukları (Nodül, Mutasyonel Falsetto, Kas Gerilim Disfonisi vs.) bulunan yetişkinler dil ve konuşma terapistine yönlendirilmelidir.