Çağlayan Dil ve Konuşma Danışmanlık Merkezi, uzman dil ve konuşma terapisti ve fizyoterapist Ayhan Çağlayan tarafından 2020 yılında, İzmir Alsancak’ta kurulmuştur. Merkez, dil ve konuşma terapisi, ergoterapi ve psikoloji alanlarında çocuk, ergen ve yetişkin danışanlarına yüz yüze ve online danışmanlık hizmeti vermektedir. Ekibimiz iş birliği içerisinde bireyi bozukluğuna/problemine yönelik olarak bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirmektedir. Danışmanlık süresince kanıta dayalı yaklaşımlar uygulanmakta ve bireyin günlük yaşam performansının, bağımsızlığının ve işlevselliğin en üst düzeye çıkarılması hedeflenmektedir.